Berlínská zeď
6.2.2015
Kategorie: Historie, Současnost

Historie a současnost Německa

Německo jako každá země, má rozsáhlou historii, která zasahuje až do starověku.

Starověk

První germánské kmeny se na území dnešního Německa dostali asi v polovině 2. tisíciletí př.n.l., území, které osídlili se nazývalo Germanie.  Další pohyb germánských kmenů nastal v 2. stol. př. n.l., kdy se začali Germáni dostávat do styku s Římskou říší.  Zároveň v této době začínají do Germanie přicházet tzv. Alamanové a začínají tvořit kmenové celky jako je Sasko, Durynsko nebo Bavorsko. Za doby největší slávy Říma byla dobita jižní část germánského území a svobodná část germánského území byla od doby císaře Augusta oddělována systémem hraničního opevnění Limes Romanum.

Limes Romanum

Po rozpadu Římské říše byla území obsazena Franckou říší. Po jejím rozpadu se území Německa dostalo pod správu Východofranské říše.  Tato se stala základem pro Svatou Říši římskou, později Německý spolek, Německé císařství  a tedy dnešní Německou spolkovou republiku.

 

Středověk

Období středověku tedy 15. a 16. století se odehrávalo jako období náboženských válek, kde svou roli měla také husitská revoluce v Čechách.  Následně v první pol. 17. stol. n.l. se odehrávají mocenské třenice mezi Habsburky, kteří již vládnou bez přerušení od roku 1438. Spory mezi nimi spustí tzv. 30-ti letou válku, která je zakončena podpisem Vestfálského míru. Území Německa, které je tvořeno spolkem 300 v podstatě samostatných států je následně napadeno Francouzi, konkrétně Napoleonem.

Napoleon Bonaparte

Pod Napoleonovým tlakem v roce 1806 se císař František II zřekl koruny a prohlásil Svatou říši národa německého za zrušenou.

 

 

 

 

 

Novověk Německa

Po porážce císaře Napoleona se začalo řešit jaká bude další existence německého území. Otázka se řešila na Vídeňském kongresu evropských panovníků a státníků pod dohledem ministra knížete Metternicha. Na základě dohody mezi Pruskem a Rakouskem z roku 1815 byl vytvořen tzv. Německý spolek. Jednalo se o sdružení 35 států a 4 svobodných měst, které mělo jeden společný orgán – Spolkové shromáždění ve Frankfurtu nad Mohanem. Předsednictví převzalo Rakousko, což se stalo dalším důvodem ke sporu s Pruskem, které vyvrcholilo vypuknutím rakousko-pruské války. Ta byla ukončena vítězstvím Pruska v roce 1866.

Roku 1870 Prusko vyprovokovalo válku s Francií, kterou vyhrálo. Po této válce dochází ke konečnému sjednocení Německa po stránce ekonomické, politické, vzmáhá se průmysl a vzniká Německé císařství s císařem Vilémem I. Jeho moc se projevuje vytvářením kolonií ve světě, nejména v Africe, což opět vyhrocuje situaci s Francií, Anglií a Itálií. Toto vrcholí v roce 1914 vyhlášením I. světové války. Jak dopadla asi není třeba zmiňovat, jejím následkem je ukončení Rakouska-Uherska a Pruska. Následně vznikají některé nové státy spolu s nimi také Československo.

I. světová válka

Místo Německa je vyhlášena Výmarská republika, která má dle Versaillské smlouvy zákaz zbrojení. Také musí odzbrojit průmyslovou oblast Porýní a postoupit rozsáhlá území /70 000 km2/ vítězům války, což je sankce za začnutí I. světové války. V této době je také problém s inflací a po příchodu světové krize také miliony lidí ztrácí svou práci. Tuto situaci využívá do té doby neznámý politický agitátor – Adolf Hitler, který pod záštitou národního socialismu nastupuje k moci. Problém s nezaměstnaností řeší započetím veřejných zakázek a také tím, že znovu začíná zbrojit a cvičit armádu. I když se ostatní státy snaží vše řešit diplomaticky, Hitler má již svou vizi a zahajuje II. světovou válku. Bližší informace pro zájemce jsou k dispozici na stránkách Wikipedie – II.světová válka. Po jejím skončení je Německo opět v troskách a je rozděleno mezi vítězné velmoci.

Současnost Německa

Po skončení II. světové války bylo Německo rozděleno na Západní a Východní Německo, které se lišilo hlavně politickým režimem. V západním Německu byla nastolena pod dohledem západních spojenců – demokracie. Ve východním Německu, které spadalo pod kontrolu Sovětského svazu byl zaveden socialistický režim.

Berlínská zeď

Po rozpadu Sovětského svazu a zničení Berlínské zdi v roce 1989, došlo v roce 1990 ke sjednocení Německa. Poslední z ruských vojáků odcházejí v roce 1994. V současnosti patří k nejsilnějším členům Evropské Unie a usiluje spolu s ostatními státy o evropskou integraci.

Hlavním městem Německa je Berlín. Jeho rozloha činí cca 357 000 km2, počet obyvatel v roce 2013 činil 80 333 700. Oficiálním jazykem je Němčina a měnou je Euro. Německo je součástí Schengenského prostoru a tvoří jej 16 spolkových zemí. Patří mezi státy NATO, OSN a G8. Podle nominální hodnoty HDP patří německá ekonomika mezi třetí největší na světě. Životní úroveň je velmi vysoká s rozvinutým sociálním systémem pomoci.

Podívat do Německa se můžete s naší cestovní agenturou Český kompas, která nabízí výběr zájezdů od více jak 100 cestovních kanceláří v ČR.

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *